Máy bẻ đai DSB-08
Máy bẻ đai 10-12
Máy khác
 
Máy cắt-uốn sắt
Máy khác
 
Chế tạo theo yêu cầu
Nâng cấp máy 
Khác
 
Gia công đai/ cắt uốn
Cung cấp phụ tùng
Sửa chữa-Bảo trì
Khác